نشست هم اندیشی در خصوص اهمیت کار تشکیلاتی دبیران دفاعی و سرگروه و مربیان شجره طیبه صالحین با حضور استادیار صالحین دانش آموزی استان قم و دبیر قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب

نشست هم اندیشی در خصوص اهمیت کار تشکیلاتی دبیران دفاعی و سرگروه و مربیان شجره طیبه صالحین با حضور استادیار صالحین دانش آموزی استان قم و دبیر قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب

نشست هم اندیشی در خصوص اهمیت کار تشکیلاتی دبیران دفاعی و سرگروه و مربیان شجره طیبه صالحین همزمان با هفته بسیج دانش آموزی در خصوص مباحث تربیتی و بصیرتی با حضورو فرمایشات ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه۱ جناب آقای صادق خانی ،استادیارمحترم شجره طیبه صالحین حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای مهدیان ، سرمربی محترم حوزه یک بسیج دانش آموزی خواهر سرکار خانم درزی در خانه موزه شهیدان زین الدین به همراه
جلسه بصیرتی دبیر قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب و استادیار صالحین دانش آموزی استان قم با دانش آموزان دبیرستان های قم

جلسه بصیرتی دبیر قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب و استادیار صالحین دانش آموزی استان قم با دانش آموزان دبیرستان های قم

دبیر قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب در جمع دانش آموزان مدارس هندویان و نجمه و میعاد با گرامیداشت یوم الله سیزده آبان مفهوم استکبار را با بیان سخن مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که اروپا را باغ و بقیه دنیا را جنگل میدانست تبیین نمودند و فرمودند : اینکه دنیا را جنگل میدانند به این معناست که مردم غیر اروپایی حیوان هستند و آنها حیوان نیستند . ما هم این حرف را قبول داریم که حیوان نیستند چون بعضی از